Гулнур Асанова: Өзү тарыхтан, нарктан, өзөктөн кабары жогубуз гана кокуй арабтын “паранджасын” жайылтып жатат деп кыйкырып чыгат экенбиз да көрсө…

Ырчы, актриса катары таанылган Гүлнур Асанова өзүнүн социалдык баракчасына кыргыздын салттуу кийими менен араб элинин паранжасы тууралуу пикирин жазды.

«Өзү тарыхтан, нарктан, өзөктөн кабары жогубуз гана кокуй арабтын “паранджасын” жайылтып жатат деп кыйкырып чыгат экенбиз да көрсө… Аныгында, ислам дини менен кыргыздын салттуулугу ( каада-салт) камырдай эле жуурулушат тура»,-деп жазат Асанова.

24 Август 2023 жыл 11:18

Тема боюнча