1-октябрдан баштап пенсия көбөйөт

Президент Садыр Жапаров “2023-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо жөнүндө” жарлыкка кол койду. Ага ылайык, пенсионерлердин жашоо деңгээлин жогорулатуу максатында, Конституциянын 19, 44, 66 жана 71-беренелерин эске алып, 1-октябрдан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо коэффициенти 30 миң сомго чейинки пенсиялар үчүн 1,38 өлчөмүндө белгиленди.

Тактап айтканда, 30 миң сомго чейин пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү орточо 38 пайыз, бирок 500 сомдон кем эмес өлчөмүндө көбөйөт, ага 3,9 миллиард сом каралды. Мындай пенсиялардын орточо өлчөмү жогорулагандан кийин 9354 сомду түзөт, бул пенсиянын азыркы өлчөмүнөн орточо 1692 сомго көп. Мында жогорулатуунун так суммасы ар бир пенсионердин пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмүнө жараша болот.

Бул жогорулатуу инфляциянын деңгээлинен эки эсе жогору. Эгерде пенсияны жогорулатууга Социалдык фонддун каражаттарынан ушул жылдын 3 айына 3,9 миллиард сом каралса, 2024-жылы бул сумма кошумча 16,2 миллиард сомду түзөт. Ошону менен бирге, пенсия республикалык бюджеттин катышуусуз толугу менен Социалдык фонддун каражаттарынын эсебинен жогорулатылат.

30 миң сомдон ашкан пенсияларды жогорулатуу маселеси азыркы кезде каралууда, ошол себептен кошумча керектөөлөрдүн тийиштүү эсептери жүргүзүлүп жатат.

14 Сентябрь 2023 жыл 8:27

Тема боюнча