«Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө” мыйзамга өзгөртүү киргизилди

Президент Садыр Жапаров “Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу” КР конституциялык мыйзамына кол койду, аталган конституциялык мыйзам КР Жогорку Кеңеши тарабынан 2023-жылдын 28-сентябрында кабыл алынган.

Конституциялык мыйзам менен КР Конституциялык сотуна Кыргыз Республикасынын Жогорку соту сыяктуу эле өзүнүн чечимдерин кайра кароо боюнча ыйгарым укуктар берилет, 521-берене менен толуктоо каралат, ага ылайык Конституциялык сот өзүнүн чечимин КР президентинин сунушу боюнча же Конституциялык соттун төрагасынын сунушу боюнча төмөнкү учурларда кайра карашы мүмкүн, эгерде:

– чечим кабыл алууга негиз болгон Кыргыз Республикасынын Конституциясынын ченеми өзгөрсө;

– чечим чыгаруу учурунда Конституциялык сотко белгисиз болгон, кайрылуу предмети үчүн жаңы олуттуу жагдайлар ачылса;

– чечим Кыргыз Республикасынын элинин моралдык жана адеп-ахлактык баалуулуктарына, коомдук аң-сезимине карама-каршы келсе.

Конституциялык сот мурда кабыл алынган актты кайра кароо жөнүндө чечим кабыл алат, анда ал акт өзгөртүлөт же жокко чыгарат.

Конституциялык соттун чечимин кайра кароо жөнүндө маселени кароонун тартиби Конституциялык соттун Регламенти менен аныкталат.

Аталган конституциялык Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4 Октябрь 2023 жыл 8:56

Тема боюнча