Кыргызстанда мамлекеттик банкттардын биринин аталышы өзгөрд

 Кыргызстанда мамлекеттик банкттардын биринин аталышы өзгөрдү.

Улуттук банкт тарабынан 5-июнда «РСК Банкы» ачык акционердик коомунун толук фирмалык аталышы жана кыскартылган фирмалык аталышы өзгөргөндүгүнө байланыштуу «РСК Банкы» ААКтын лицензиясы алмаштырылды:

— мамлекет тилдеги толук аталышы: «Элдик Банк» ачык акционердик коому;

— мамлекет тилдеги кыскартылган аталышы: «Элдик Банк» ААК;

— расмий тилдеги толук аталышы: Открытое акционерное общество «Элдик Банк»;

— расмий тилдеги кыскартылган аталышы: ОАО «Элдик Банк».

7 Июнь 2024 жыл 10:00

Тема боюнча